MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

Podstawa prawna działania

Zakres działania

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Rejestry,ewidencje,archiwa

Zamówienia publiczne

Majątek

Informacje nieudostępnione

Sprawy

Ogłoszenia - komunikaty

Wytyczne Powódź

 


Redakcja Biuletynu
Instrukcja
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
Druki do pobrania
e-PINB
Liczba odwiedzin: 71744
POWIATOWEGO  INSPEKTORATU  NADZORU  BUDOWLANEGO  W  MALBORKU
Druki do pobrania:


1.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru
4.Zawiadomienie o zakończeniu budowy
5.Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
6. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
7. Oświadczenie PIS i KPPSP
8. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
10. oświadczenie kierownika budowy o zastos. wyr. budo

Informujemy, że druki oznaczone nr od 1 do 8 i druk nr 10 mają charakter informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących, toteż dopuszczalne jest stosowanie dowolnych formularzy, zawierających wymagane dane.

Druk oznaczony nr 9 ma charakter obligatoryjny (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę).

Wersja do druku


Liczba odsłon:  7535

Treść wprowadził(a):  Kamila Krotowska, 2015-07-28 14:38:16

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2015-07-28 14:36:49